Kvalita a udržitelnost

 

 

Naše výrobky a služby jsou ekologicky hodnotné

 

 

Témata šetrnosti k životnímu prostředí, udržitelnosti a ochrany klimatu se stala úkolem pro celou společnost, a to na celém světě. Heslo "po mně potopa" - které by platilo v obou významech tohoto slova! - nemůže být naším mottem. Jako obchodník se dřevem s tradicí sahající až do roku 1928 jsme si vědomi své odpovědnosti v mnoha ohledech a chceme k ní přispívat nejen v rámci ekonomických možností: jako spolehlivý zaměstnavatel s vysokými sociálními standardy, používáním certifikovaného dřeva a materiálů na bázi dřeva, předcházením vzniku odpadů a využíváním obnovitelných energií.

 

Udržitelné dřevo, obnovitelná energie pro laserové zpracování


Dřevo je samo o sobě cennou surovinou pro dnešní dobu, protože neustále odrůstá. Pokud budeme spoléhat na dřevo z udržitelného lesního hospodářství, nebudou se lesní plochy zmenšovat, ale naopak rozšiřovat. Používáním dřeva jako materiálu se CO2 trvale váže, místo aby se uvolňoval do atmosféry. Například naše reliéfní desky jsou vyrobeny z MDF, která se vyrábí z dřevěných vláken. Náš laser je zase z velké části poháněn elektřinou z našeho výkonného solárního systému na střeše s hrdým výkonem 600 kilowattů!

 

Laserholz
© Keplinger


je značka společnosti Keplinger GmbH


Adresa
Keplinger GmbH

Keplinger GmbH
Keplingerstraße 2
4050 Traun
AUSTRIA

Kontaktujte nás
Máte nějaké otázky?

Přečtěte si naše otázky a odpovědi